اھمیت کابل کشی

اھمیت کابل کشی مطمئن

مقدمه اهمیت کابل کشی

  1. کابل کشی  شبکه کمتر از 10 درصد کل هزینه ي زیربناي شبکه است
  2. طول عمر سیستم کابل کشی شبکه  بیش از 16 سال است
  3. بیش از70 درصدمشکلات مربوط به شبکه به دلیل تکنیکهاي کابل کشی ضعیف ومشکلات مربوط به کابلهاست

پیاده سازي هر شبکه ي کامپیوتري به سه مرحله ي زیر تقسیم می شود:
1. مرحله ي شناخت و امکان سنجی:

دراین بخش درموردهزینه ها وامکانات محیط صحبت میشود

واگرتشخیص داده شودکه به نوع شبکه اي موردتوافق است به مرحله ي طراحی میرویم.

2. مرحله ي طراحی:

تقسیم بندي می شوند و هر passive و active طراحی شبکه هاي کامپیوتري به دو بخش کلی یک شامل طراحی مفهومی، طراحی پایه و طراحی تفصیلی است. 

کابل کشی ساخت یافته یعنی پیروي از یک سري استاندارد ها که این استاندارد ها نحوه ي سیم کشی با استفاده از voic و data ادارات و ساختمان ها را براي ارتباطات ، (data center) مرکز داده ها و سوکت ها مشخص می کند . علاوه بر این ، این استاندارد ها مشخص می کند cat و 6 cat5e کابل کشی کنیم به طوري که همه ي پریز ها به یک star که چگونه کابل ها را با استفاده از توپولوژي پنل مرکزي متصل شوند.

اھمیت کابل کشی در پیشگام رایانه

عمده ترین دلایل نیاز به اهمیت کابل کشی ساخت یافته:

1. کابل کشی شبکه  منشاء در صد زیادي از مشکلات هر شبکه است و هر چند که هزینه هاي این بخش بسیار ناچیز است باز به این بخش بی توجهی می شود.

  1. در کابل کشی ساخت یافته جابه جایی ، اضافه کردن و تغییرات در شبکه به راحتی امکان پذیر می گردد . و این براي سازمانهاي با جا به جایی زیاد بسیار با اهمیت است.
  2. در صد خیلی زیادي از خرابی ها نیاز به تعویض یا ارتقاء کارت شبکه دارند که این کار به راحتی امکان پذیر نیست و کابل کشی شبکه یک سرمایه گزاري طولانی مدت به حساب می آید که باید بتواند به چندین نسل از سخت افزار ها و نرم افزار ها سرویس دهد.

اھمیت کابل کشی در پیشگام رایانه

تجھیزات مھم یک شبکه ی کامپیوتری:

١. کابل

٢. کارت شبکھ

٣. مودم

دیگر خدمات این شرکت عبارتند از:

 

 

برچسب ها:,

دیدگاهتان را بنویسید

ارتباط با ما

تهران، میدان فاطمی، میدان گلها، ابتدای بلوار گلها، پلاک 8، طبقه 6، واحد 11 و 12

تلفن : 1000 5780 – 021

فکس : 57801000 – 021  داخلی صفر

کدپستی : 1413873455

درخواست مشاوره

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.